Jeśli chcesz otrzymać extra punkty w Konkursie Urodzinowym dla Top Secret Club podaj prosimy swój login Top Secret Club (w zależności od tego, co podałeś przy rejestracji może to być numer telefonu w formacie 48XXXXXXXXX lub adres e-mail. Możesz także podać numer karty Top Secret Club). Wszystkie dane znajdziesz na stronie topsecretclub.pl. Wystarczy, że wypełnisz 1 pole. Pamiętaj, że punkty za wypełnienie ankiety naliczymy tylko raz.

Uprzejmie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne.

Podaj numer w formacie 48XXXXXXXXX - nie używaj prosimy spacji.
Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego oraz Użytkowników serwisu programu lojalnościowego Top Secret Club (Collection Club), który dokonuje ich przetwarzania jest TOP SECRET Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi ( 94-250) przy ul. Żniwnej 10/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129475, NIP: 7272570554, REGON: 473073389, kapitał zakładowy 92 004 000,00 zł. Nadzór na prawidłowością przetwarzania danych osobowych Klientów/Użytkowników sprawuje Inspektor Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e. mail: IOD@topsecret.pl Pełny tekst Polityki Prywatności